• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringen forklarer hvordan Gjesdal kommune (heretter «vi», «oss») behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema. Teksten forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger etter gjeldende norsk lovverk. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges ved bruk av elektroniske skjema.

Hvorfor trenger vi dine personopplysninger (formålet)?

Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for oss å saksbehandle din henvendelse.

Personopplysninger samles inn og blir behandlet for at vi skal være i stand til å utføre lovpålagte og andre tjenester vi tilbyr, og å arkivere detaljer om saksbehandling slik norsk lov krever.

Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål enn det de er hentet inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag for å bruke dem til andre formål.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene innhentes primært fra deg som søker. Som en del av skjemautfyllingen kan opplysninger om deg også bli innhentet fra offentlige registre (Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret).

For å kunne benytte våre digitale skjema, kan noen av opplysningene være obligatoriske å oppgi.

Du vil bli bedt om å fylle inn fødselsnummer eller bli bedt om å logge deg inn via ID-porten i enkelte skjema. Dette er fordi vi ønsker å gi digitalt svar på henvendelser (via SvarUt), og det krever at vi må være sikre på at mottaker er riktig person. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Lagring av opplysninger

Dersom du logger deg på med e-post/ID-porten kan du når som helst velge å lagre og så avbryte utfyllingen, og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på vår server, men vil ikke være tilgjengelige for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. 

Opplysningene du oppgir i skjema skal ikke lagres i våre arkiv lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Vi har plikt til å oppbevare opplysninger lengre der arkivlov eller annen lovgivning stiller krav til det. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige vil de bli slettet, gjort anonyme eller gjort om til ikke-identifiserende opplysninger.

Din brukerprofil på Min side blir lagret i våre systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Bruk av opplysninger

Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell hos oss som har tjenstlig behov for å se disse, som arkivpersonell, saksbehandlere og teknisk personell. Personopplysningene blir behandlet konfidensielt.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor andre, vil aktuelle registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Relevante personopplysninger kan utleveres til tredjeparter som Gjesdal kommune samarbeider med, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre.

Sikkerhet

Alle opplysninger du oppgir overføres over «sikker kryptert linje» (SSL) fra din enhet til våre systemer. Løsningen tilsvarer sikkerheten som brukes i nettbankene. Vi gjør risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for våre saksbehandlere. Vi har også plikt til å gi deg beskjed dersom vi skulle oppleve brudd på sikkerheten.

For å kunne gi digitalt svar på innsendt henvendelse bruker vi SvarUt. Løsningen bruker Altinn og ID-porten, og er godkjent for forsendelser med personsensitivt innhold.

Dine rettigheter
Du har som hovedregel rett til:

  • Å få informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger
  • Å få innsyn i opplysningene vi har registrert om deg
  • At opplysninger om deg blir rettet eller slettet
  • At vi skal begrense bruken av opplysninger vi har registrert om deg
  • Å trekke ditt samtykke dersom opplysningene er innhentet utelukkende på grunnlag av samtykke
  • Å protestere og/eller klage til datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen
  • Å motsette deg avgjørelser basert på automatiserte vurderinger av personlige forhold

Krav/henvendelser om dine rettigheter blir vurdert opp mot gjeldende norsk lovverk. Krav fra deg skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Krav kan bli avvist dersom norsk lov forhindrer oss fra å etterkomme det.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte Gjesdal kommune på post@gjesdal.kommune.no eller på telefon 51 61 42 00